Muzyka i taniec

2 listopada 2015 23:25

Obszar województwa mazowieckiego obejmuje kilka regionów, znacznie odmiennych kulturowo. Samo Mazowsze jest krainą historyczną, położoną w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. W wyniku przemian ustrojowych i związanych z tym zmian administracyjnych do województwa mazowieckiego włączono region podlaski na wschodzie, Ziemię Sandomierską będącą częścią Małopolski oraz Radomszczyznę. W efekcie mamy do czynienia z różnymi tradycjami muzycznymi, stanowiącymi bogactwo regionalnej kultury.

Mimo różnic, istnieje kilka silnych, wspólnych cech, z których główne to: transmisja pamięciowa, pokoleniowość przekazu, wariantywność (inne opracowanie tego samego tematu), anonimowość, związek z miejscem, związek z obrzędem, wspólnotowość, komunikatywność w obrębie danej grupy oraz użytkowość. Jest to dość tradycyjne ujęcie - nomen omen - muzyki tradycyjnej.

Mimo że praktykowany niegdyś powszechnie przekaz pokoleniowy w obrębie rodziny to dzisiaj wyjątkowa rzadkość, istnieje oddolny ruch „ludzi z miast”, którzy przyjeżdżają na wieś, aby przez wspólne granie i śpiewanie uczyć się melodii, rytmów i ludowych fraz od wyjątkowych instruktorów.

W projekcie opisaliśmy także działalność niektórych zespołów pieśni i tańca, gdzie nauka kroków, melodii i słów odbywa się w sposób bardziej zinstytucjonalizowany. Choć taka aktywność budzi uśmiech w kręgach zagorzałych tradycjonalistów, niewątpliwie jest jedną z form przekazu dawnych umiejętności.

W Mazowieckim Szlaku Tradycji staraliśmy się wyróżnić najciekawsze i najbardziej różnorodne pod względem repertuarowym zespoły, kapele i solistów. Naszą bazę będziemy systematycznie poszerzać o nowe opisy i nagrania. Zapraszamy w muzyczną podróż po Mazowszu! 


Kapela Jana Wochniaka

Kapela Jana Wochniaka

Kapela Jana Wochniaka zazwyczaj gra marsz weselny podczas wprowadzania i wyprowadzania pary młodej z kościoła. Bywa też zapraszana do grania na poprawinach. Zdarza się, że ktoś z okazji 50-lecia małżeństwa prosi kapelę o uświetnienie „złotych godów”. Jednak najwięcej...

Krystyna Ciesielska

Krystyna Ciesielska

Zna tak wiele pieśni, że nawet „nie ma gdzie i kiedy tego wszystkiego wyśpiewać”. Ma niezwykłą pamięć, jest też osobą nad wyraz twórczą. Swoje pieśni spisuje w specjalnym zeszycie. Jest ich tam obecnie 500. Zostały podzielone na kategorie i wciąż ich przybywa. Pani...

Zaborowianki

Zaborowianki

Powstanie tego zespołu było jednorazowym zrywem. Kierowniczka wiejskiej świetlicy w Zaborowie zwołała kobiety, chętne do wspólnego występu na imprezie folklorystycznej. Było to w latach 80-tych. I tak się zaczęło. Od tego czasu „Zaborowianki” nieprzerwanie raczą...

Zespół śpiewaczy "Powsinianie"

Zespół śpiewaczy "Powsinianie"

Przywracanie tradycji

Na wszystkich występach „Powsinianie” prezentują się w stroju wilanowskim, którego najbardziej rozpoznawalnym elementem jest charakterystyczny haft. Legenda mówi, że motyw haftu wilanowskiego...

Jan Fokt z kapelą

Jan Fokt z kapelą

Najlepsza jest harmonia

Gra przede wszystkim na harmonii, choć ma opanowany także akordeon. Jak twierdzi, harmonia jest lepsza, bo głośniejsza. W bogatym repertuarze Jana Fokta, lidera kapeli, znajdują się oberki, polki i mazurki - głównie muzyka ...

Kapela „Sami Swoi" Stanisława Kujawiaka

Kapela „Sami Swoi" Stanisława Kujawiaka

"Muzyk ludowy musi grać odpowiedzialnie. Kiedyś, jak kapela na weselu słabo grała, to się jechało po drugą, a ojciec panny młodej wyrzucał takich partaczy na zbity pysk" – opowiadają członkowie kapeli weselnej „Sami Swoi”. Muzycy pochodzą z Kiełbowa Nowego, Jedlanki i...

Wacław Imiołek

Wacław Imiołek

Pierwszy instrument pożyczał od stryja, a na weselach grywał już od szesnastego roku życia. Wacław Imiołek uczył się grać na harmonii właściwie sam. Nie zna nut, wszystkie utwory odtwarza z pamięci, nowe zapamiętuje i odgrywa ze słuchu. Gdy jako młody chłopak czasem...

Maria Bienias

Maria Bienias

Opowieści Pani Marii Bienias są często emitowane na antenie Programu 2 Polskiego Radia w Magazynie "Źródła". Stworzyła też scenariusze mówionych gwarą dziewięciu spektakli obrzędowych. Stanowi lokalny autorytet w kwestiach dotyczących miejscowej tradycji. Dzięki...

Tadeusz Jedynak

Tadeusz Jedynak

Zainteresowanie twórczością Pana Tadeusza Jedynaka systematycznie wzrasta od lat 90-tych XX wieku, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Przyjeżdżają do niego uczniowie z Warszawy, Krakowa i Lublina. Jest zapraszany na spotkania z muzyką ludową i potańcówki w całej Polsce. ...

Kapela Zdzisława Kwapińskiego

Kapela Zdzisława Kwapińskiego

Wszyscy członkowie zespołu są samoukami. Uczyli się grać z pokolenia na pokolenie. W obecnym składzie występują od 2010 roku. Poznali się na przeglądzie kapel w Muzeum Wsi Radomskiej. Na skrzypcach i saksofonie gra Zdzisław Kwapiński, na akordeonie - Krzysztof Deja, na...