Muzyka i taniec

2 listopada 2015 23:25

Obszar województwa mazowieckiego obejmuje kilka regionów, znacznie odmiennych kulturowo. Samo Mazowsze jest krainą historyczną, położoną w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. W wyniku przemian ustrojowych i związanych z tym zmian administracyjnych do województwa mazowieckiego włączono region podlaski na wschodzie, Ziemię Sandomierską będącą częścią Małopolski oraz Radomszczyznę. W efekcie mamy do czynienia z różnymi tradycjami muzycznymi, stanowiącymi bogactwo regionalnej kultury.

Mimo różnic, istnieje kilka silnych, wspólnych cech, z których główne to: transmisja pamięciowa, pokoleniowość przekazu, wariantywność (inne opracowanie tego samego tematu), anonimowość, związek z miejscem, związek z obrzędem, wspólnotowość, komunikatywność w obrębie danej grupy oraz użytkowość. Jest to dość tradycyjne ujęcie - nomen omen - muzyki tradycyjnej.

Mimo że praktykowany niegdyś powszechnie przekaz pokoleniowy w obrębie rodziny to dzisiaj wyjątkowa rzadkość, istnieje oddolny ruch „ludzi z miast”, którzy przyjeżdżają na wieś, aby przez wspólne granie i śpiewanie uczyć się melodii, rytmów i ludowych fraz od wyjątkowych instruktorów.

W projekcie opisaliśmy także działalność niektórych zespołów pieśni i tańca, gdzie nauka kroków, melodii i słów odbywa się w sposób bardziej zinstytucjonalizowany. Choć taka aktywność budzi uśmiech w kręgach zagorzałych tradycjonalistów, niewątpliwie jest jedną z form przekazu dawnych umiejętności.

W Mazowieckim Szlaku Tradycji staraliśmy się wyróżnić najciekawsze i najbardziej różnorodne pod względem repertuarowym zespoły, kapele i solistów. Naszą bazę będziemy systematycznie poszerzać o nowe opisy i nagrania. Zapraszamy w muzyczną podróż po Mazowszu! 


Kapela Braci Tarnowskich

Kapela Braci Tarnowskich

Kapela Braci Tarnowskich znana jest w całym regionie radomskim z muzykowania na weselach i z obrzędowych teatrów weselnych. Grają tradycyjne melodie, ale żadna inna kapela nie potrafi zagrać polek, oberków czy mazurków tak dynamicznie i wirtuozersko, jak oni. Dawniej,...

Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy"

Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy"

Zrobić coś pożytecznego

Stowarzyszyły się, by zrobić coś pożytecznego dla siebie, swojej okolicy i dla zachowania lokalnych tradycji. I tak ze zwykłej potrzeby serca zaczęły razem działać, wzajemnie się inspirować, spełniać twórczo i przywracać...

Wiesława Gromadzka

Wiesława Gromadzka

„Może będzie jeszcze komu ludową muzykę grać?” - zastanawia się Pani Wiesława Gromadzka, słysząc, jak na skrzypcach, bębnie, gitarze i organach uczą się grać jej wnuki. Blisko 70-letnia mistrzyni harmonii pedałowej, naukę gry na tym instrumencie pobierała u swego ojca,...

Zespół śpiewaczy Grabowianki

Zespół śpiewaczy Grabowianki

Ma w pełni kobiecy, dziesięcioosobowy skład. Niezwykła aktywność współtworzących go pań szybko pozwoliła na rozpropagowanie jego działalności w regionie radomskim, a później w całej Polsce. Grabowianki reaktywowały działalność zespołu zaledwie kilka lat temu.  Co roku...

Zespół Folklorystyczny Gotardowie

Zespół Folklorystyczny Gotardowie

W trosce o dziedzictwo regionu

Nazwa grupy wywodzi się od wsi Gotardowa Wola, na której podwalinach wyrosło miasto Zwoleń. Formacja powstała w 1975 roku z inicjatywy Mieczysława Chołuja, ówczesnego naczelnika miasta. Jak bywa z zespołami z tak...

Kapela „Powiślaki"

Kapela „Powiślaki"

Nazwa kapeli wywodzi się od znanych wszystkim muzykom ludowym „Powiślaków”, Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich, który od wielu lat odbywa się w Maciejowicach. W regionie Powiśla Maciejowickiego pozostały zaledwie trzy kapele grające muzykę...

Regionalny Zespół Ludowy "KARNIEWIACY"

Regionalny Zespół Ludowy "KARNIEWIACY"

W ich repertuarze stały element stanowi „kontro” – niepowtarzalny taniec szlachty zaściankowej z terenu Mazowsza. To ich numer popisowy. Reaktywowany w 1996 roku zespół „Karniewiacy” odtworzył go drobiazgowo, z wszystkimi charakterystycznymi elementami i krokami. W...

Kapela Krzysztofa Rokicińskiego

Kapela Krzysztofa Rokicińskiego

Czy każdy może wykonywać muzykę ludową? Krzysztof Rokiciński, kierownik kapeli, bardzo w to powątpiewa. Jego zdaniem przede wszystkim muzykę ludową trzeba mieć we krwi. Nogi zaś same powinny „drgać” z chwilą, gdy do uszu dobiegają pierwsze dźwięki. Rokiciński,...

Piotr Gaca

Piotr Gaca

Na pierwsze lekcje gry na skrzypcach Piotr Gaca zarabiał pasieniem krów u szwagra. To właśnie u niego przyszły mistrz ludowego grania nabierał pierwszych szlifów. Później podjął naukę u Jana Bogusza z Kamiennej Woli, legendarnego skrzypka, bez reszty oddanego muzyce....

Zespół "Gołcunecki"

Zespół "Gołcunecki"

Jest to jedyny zespół śpiewaczy Ziemi Radomskiej, który otrzymał „Złotą Basztę” – główną nagrodę 47. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zespół jest również laureatem pierwszej nagrody XV Mazowieckiego Przeglądu Folkloru w ...