Muzyka i taniec

2 listopada 2015 23:25

Obszar województwa mazowieckiego obejmuje kilka regionów, znacznie odmiennych kulturowo. Samo Mazowsze jest krainą historyczną, położoną w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. W wyniku przemian ustrojowych i związanych z tym zmian administracyjnych do województwa mazowieckiego włączono region podlaski na wschodzie, Ziemię Sandomierską będącą częścią Małopolski oraz Radomszczyznę. W efekcie mamy do czynienia z różnymi tradycjami muzycznymi, stanowiącymi bogactwo regionalnej kultury.

Mimo różnic, istnieje kilka silnych, wspólnych cech, z których główne to: transmisja pamięciowa, pokoleniowość przekazu, wariantywność (inne opracowanie tego samego tematu), anonimowość, związek z miejscem, związek z obrzędem, wspólnotowość, komunikatywność w obrębie danej grupy oraz użytkowość. Jest to dość tradycyjne ujęcie - nomen omen - muzyki tradycyjnej.

Mimo że praktykowany niegdyś powszechnie przekaz pokoleniowy w obrębie rodziny to dzisiaj wyjątkowa rzadkość, istnieje oddolny ruch „ludzi z miast”, którzy przyjeżdżają na wieś, aby przez wspólne granie i śpiewanie uczyć się melodii, rytmów i ludowych fraz od wyjątkowych instruktorów.

W projekcie opisaliśmy także działalność niektórych zespołów pieśni i tańca, gdzie nauka kroków, melodii i słów odbywa się w sposób bardziej zinstytucjonalizowany. Choć taka aktywność budzi uśmiech w kręgach zagorzałych tradycjonalistów, niewątpliwie jest jedną z form przekazu dawnych umiejętności.

W Mazowieckim Szlaku Tradycji staraliśmy się wyróżnić najciekawsze i najbardziej różnorodne pod względem repertuarowym zespoły, kapele i solistów. Naszą bazę będziemy systematycznie poszerzać o nowe opisy i nagrania. Zapraszamy w muzyczną podróż po Mazowszu! 


Kapela Braci Tarnowskich

Kapela Braci Tarnowskich

Muzykanci z dziada pradziada

Kapela Braci Tarnowskich znana jest w całym regionie radomskim z muzykowania na weselach i z obrzędowych teatrów weselnych. Grają tradycyjne melodie, ale żadna inna kapela nie potrafi zagrać...

Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy"

Stowarzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy"

Zrobić coś pożytecznego

Stowarzyszyły się, by zrobić coś pożytecznego dla siebie, swojej okolicy i dla zachowania lokalnych tradycji. I tak ze zwykłej potrzeby serca zaczęły razem działać, wzajemnie się inspirować, spełniać twórczo i przywracać...

Wiesława Gromadzka

Wiesława Gromadzka

Kobieta z harmonią

„Może będzie jeszcze komu ludową muzykę grać?” - zastanawia się Pani Wiesława Gromadzka, słysząc, jak na skrzypcach, bębnie, gitarze i organach uczą się grać jej wnuki. Blisko 70-letnia mistrzyni...

Zespół śpiewaczy Grabowianki

Zespół śpiewaczy Grabowianki

Aktywne Grabowianki

Ma w pełni kobiecy, dziesięcioosobowy skład. Niezwykła aktywność współtworzących go pań szybko pozwoliła na rozpropagowanie jego działalności w regionie radomskim, a później w całej Polsce....

Zespół Folklorystyczny Gotardowie

Zespół Folklorystyczny Gotardowie

W trosce o dziedzictwo regionu

Nazwa grupy wywodzi się od wsi Gotardowa Wola, na której podwalinach wyrosło miasto Zwoleń. Formacja powstała w 1975 roku z inicjatywy Mieczysława Chołuja, ówczesnego naczelnika miasta. Jak bywa z zespołami z tak...

Kapela „Powiślaki"

Kapela „Powiślaki"

Ostatni muzykanci na Powiślu

Nazwa kapeli wywodzi się od znanych wszystkim muzykom ludowym „Powiślaków”, Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich, który od wielu lat odbywa się w Maciejowicach. W...

Regionalny Zespół Ludowy "Karniewiacy"

Regionalny Zespół Ludowy "Karniewiacy"

Pasjonaci z Karniewa

W ich repertuarze stały element stanowi „kontro” – niepowtarzalny taniec szlachty zaściankowej z terenu Mazowsza. To ich numer popisowy. Reaktywowany w 1996 roku zespół „Karniewiacy” odtworzył go...

Kapela Krzysztofa Rokicińskiego

Kapela Krzysztofa Rokicińskiego

Ludową muzykę trzeba mieć we krwi

Czy każdy może wykonywać muzykę ludową? Krzysztof Rokiciński, kierownik kapeli, bardzo w to powątpiewa. Jego zdaniem przede wszystkim muzykę ludową trzeba mieć we krwi. Nogi zaś ...

Piotr Gaca (zm. 2017 r.)

Piotr Gaca (zm. 2017 r.)

Muzyk musi rozwijać się całe życie

Na pierwsze lekcje gry na skrzypcach Piotr Gaca zarabiał pasieniem krów u szwagra. To właśnie u niego przyszły mistrz ludowego grania nabierał pierwszych szlifów. Później podjął naukę u ...

Zespół "Gołcunecki"

Zespół "Gołcunecki"

Mistrzynie tradycyjnego śpiewu

Jest to jedyny zespół śpiewaczy Ziemi Radomskiej, który otrzymał „Złotą Basztę” – główną nagrodę 47. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą....