Muzyka i taniec

2 listopada 2015 23:25
Jan Maliszewski gra na ligawce

Dźwięki trwające w czasie i cisza pomiędzy nimi… Muzyka. Wydaje się, że towarzyszyła ludzkości od zawsze, jako element obrzędów, komunikacji, rozrywki, współegzystując z tańcem. W tradycyjnym ujęciu jest niewątpliwie częścią tożsamości zbiorowej, nacechowaną rygoryzmem dotyczącym form, używanego instrumentarium, zależności od czasu i miejsca, w tym szczególnie od praktyk obrzędowych. Jednak w obrębie tego porządku zawsze istniała przestrzeń na jednostkową samoekspresję, na oddawanie emocji przetwarzanych w sposób indywidualny, stanowiących o posiadaniu własnego stylu, wyrazu artystycznego.

Myśląc o muzyce wsi, trzeba również wymienić jej inne istotne cechy, jak: transmisja pamięciowa (nuka bez zapisu nutowego, ze słuchu), pokoleniowość przekazu, czy anonimowość. Należy jednak pamiętać, że są to właściwości historycznej muzyki wiejskiej, dzisiaj już z nią nie całkiem tożsame. Bowiem muzyka na wsi, tak jak inne zjawiska, jest żywa, ewoluuje, przeobraża się i zmienia.

Obecnie jest reprezentowana głównie przez indywidualnych śpiewaków i muzykantów, kapele, grupy śpiewacze, wiejskie zespoły folklorystyczne, w których obecny jest przekaz pokoleniowy oraz muzyków z miast, którzy czują się kontynuatorami spuścizny muzycznej swoich wiejskich mistrzów. Ponieważ obszar województwa mazowieckiego jest mozaiką różnorodnych tradycji, właściwość ta cechuje również muzykę.

Nie sposób w tym krótkim tekście wszystkie te odmienności scharakteryzować. Najlepszą ilustracją są tu wydawnictwa płytowe im właśnie poświęcone, jak cykl „Krainy muzyczne” realizowany na szlaku we współpracy ze Stowarzyszeniem „Akademia Łucznica”, rejestrujący dokonania wiejskich muzykantów i śpiewaków. Ale muzyka to również świetna przestrzeń do spotkań tego co dawne i współczesne, wiejskie i miejskie, do inspiracji, łączenia stylów, artystycznych transformacji. W 2017 roku Kapela ze Wsi Warszawa, wraz z ludowymi mistrzami ze szlaku, nagrała album płytowy „Re:akcja mazowiecka”, której wymowny tytuł jest niejako odpowiedzią na twórcze poszukiwania artystów. Płyta otrzymała „Fryderyka” - Nagrodę Muzyczną Akademii Fonograficznej, za najlepszy album w kategorii „muzyka korzeni”.

 


Kapela „Bocianisko”

Kapela „Bocianisko”

Chodzi o to, żeby ludzie się bawili

Poszukują starych piosenek, które mają ciekawą linię melodyczną. Odnalezione utwory poddają własnej przeróbce, czasem daleko idącej reinterpretacji. Nie naśladują wiernie muzycznych pierwowzorów, jednak we... Czytaj dalej

Zespół śpiewaczy Baby z Baby

Zespół śpiewaczy Baby z Baby

Z przymrużeniem oka

Siłą w miejscowości Baba są... baby. Silne duchem, sercem, ale przede wszystkim głosem. Mowa o zespole śpiewaczym - o nieprzypadkowej zatem nazwie - „Baby z Baby”. Miejscem ich spotkań i prób jest świetlica wiejska.... Czytaj dalej

Ryszard Maniurski

Ryszard Maniurski

Harmonii czar

Wśród krajów, w których koncertował Ryszard Maniurski, są m.in. Grecja, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Irlandia, Szwajcaria i Dania. Na swoim koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia,... Czytaj dalej

Piotr Bondarczuk

Piotr Bondarczuk

Jeden z trio

Gdy rozpoczyna się adwent, w okolicy rozbrzmiewają ligawki. Nawołują się jedna po drugiej, a dźwięk aerofonów, przy sprzyjających warunkach, niesie się nawet na 10 kilometrów, na drugą stronę Bugu. Zaczyna... Czytaj dalej

Marianna Fidos

Marianna Fidos

Skarbnica pieśni

Zachwycające są energia, żywiołowość i spontaniczność Pani Marianny Fidos, która w całym regionie uznawana jest za wybitną śpiewaczkę obrzędową. Dawniej zapraszano ją m.in. na wesela gdzie jako starsza... Czytaj dalej

Zespół ludowy "URZECZEni"

Zespół ludowy "URZECZEni"

Tradycja odtworzona

„URZECZEni” oficjalnie zawiązali się wiosną 2014 roku przy czerskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W zespole udzielają się miłośnicy Urzecza, głównie mieszkańcy gminy Góra Kalwaria, ale... Czytaj dalej

Jan Maliszewski

Jan Maliszewski

Z ligawką przez pokolenia

Do dziś na Mazowszu i Podlasiu usłyszeć można w grudniu dźwięk ligawek, nawołujących do uczestnictwa w porannych roratach. Ten instrument pasterski, znany już w XI wieku, wydaje trzy tony -... Czytaj dalej

Eugeniusz Szymaniak

Eugeniusz Szymaniak

Pasja, która przetrwała

Zaczął kilkanaście lat temu i od tej pory wykonał już około 300 ligawek. Zbudowane przez niego instrumenty kupują ludzie z całego świata - z krajów Europy, z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych. Nie koniecznie po to, żeby na... Czytaj dalej

Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka"

Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka"

Ozdoba nadbużańskiej krainy

Koncertował w ponad 250 miejscach w Polsce i na świecie, biorąc udział w licznych przeglądach i uroczystościach, uzyskując wyróżnienia, nagrody i podziękowania. Ma w swoim repertuarze kilkadziesiąt tańców, pieśni i... Czytaj dalej

Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy  "Zakukała kukułecka"

Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Zakukała kukułecka"

Śpiwam sobie śpiwam, ale grzechu ni mom...

Grupa obrzędowo-śpiewacza o wdzięcznej nazwie „Zakukała kukułecka” działa prężnie od prawie 40 lat. Jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów południowego Mazowsza. Zespół powstał w 1977 roku, w... Czytaj dalej