Muzyka i taniec

2 listopada 2015 23:25

Obszar województwa mazowieckiego obejmuje kilka regionów, znacznie odmiennych kulturowo. Samo Mazowsze jest krainą historyczną, położoną w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. W wyniku przemian ustrojowych i związanych z tym zmian administracyjnych do województwa mazowieckiego włączono region podlaski na wschodzie, Ziemię Sandomierską będącą częścią Małopolski oraz Radomszczyznę. W efekcie mamy do czynienia z różnymi tradycjami muzycznymi, stanowiącymi bogactwo regionalnej kultury.

Mimo różnic, istnieje kilka silnych, wspólnych cech, z których główne to: transmisja pamięciowa, pokoleniowość przekazu, wariantywność (inne opracowanie tego samego tematu), anonimowość, związek z miejscem, związek z obrzędem, wspólnotowość, komunikatywność w obrębie danej grupy oraz użytkowość. Jest to dość tradycyjne ujęcie - nomen omen - muzyki tradycyjnej.

Mimo że praktykowany niegdyś powszechnie przekaz pokoleniowy w obrębie rodziny to dzisiaj wyjątkowa rzadkość, istnieje oddolny ruch „ludzi z miast”, którzy przyjeżdżają na wieś, aby przez wspólne granie i śpiewanie uczyć się melodii, rytmów i ludowych fraz od wyjątkowych instruktorów.

W projekcie opisaliśmy także działalność niektórych zespołów pieśni i tańca, gdzie nauka kroków, melodii i słów odbywa się w sposób bardziej zinstytucjonalizowany. Choć taka aktywność budzi uśmiech w kręgach zagorzałych tradycjonalistów, niewątpliwie jest jedną z form przekazu dawnych umiejętności.

W Mazowieckim Szlaku Tradycji staraliśmy się wyróżnić najciekawsze i najbardziej różnorodne pod względem repertuarowym zespoły, kapele i solistów. Naszą bazę będziemy systematycznie poszerzać o nowe opisy i nagrania. Zapraszamy w muzyczną podróż po Mazowszu! 


Kapela „Bocianisko”

Kapela „Bocianisko”

Chodzi o to, żeby ludzie się bawili

Poszukują starych piosenek, które mają ciekawą linię melodyczną. Odnalezione utwory poddają własnej przeróbce, czasem daleko idącej reinterpretacji. Nie naśladują wiernie muzycznych pierwowzorów, jednak we...

Zespół śpiewaczy Baby z Baby

Zespół śpiewaczy Baby z Baby

Z przymrużeniem oka

Siłą w miejscowości Baba są... baby. Silne duchem, sercem, ale przede wszystkim głosem. Mowa o zespole śpiewaczym - o nieprzypadkowej zatem nazwie - „Baby z Baby”. Miejscem ich spotkań i prób jest świetlica wiejska....

Ryszard Maniurski

Ryszard Maniurski

Harmonii czar

Wśród krajów, w których koncertował Ryszard Maniurski, są m.in. Grecja, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Irlandia, Szwajcaria i Dania. Na swoim koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia,...

Piotr Bondarczuk

Piotr Bondarczuk

Jeden z trio

Gdy rozpoczyna się adwent, w okolicy rozbrzmiewają ligawki. Nawołują się jedna po drugiej, a dźwięk aerofonów, przy sprzyjających warunkach, niesie się nawet na 10 kilometrów, na drugą stronę Bugu. Zaczyna...

Marianna Fidos

Marianna Fidos

Skarbnica pieśni

Zachwycające są energia, żywiołowość i spontaniczność Pani Marianny Fidos, która w całym regionie uznawana jest za wybitną śpiewaczkę obrzędową. Dawniej zapraszano ją m.in. na wesela gdzie jako starsza...

Zespół ludowy "URZECZEni"

Zespół ludowy "URZECZEni"

Tradycja odtworzona

„URZECZEni” oficjalnie zawiązali się wiosną 2014 roku przy czerskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W zespole udzielają się miłośnicy Urzecza, głównie mieszkańcy gminy Góra Kalwaria, ale...

Jan Maliszewski

Jan Maliszewski

Z ligawką przez pokolenia

Do dziś na Mazowszu i Podlasiu usłyszeć można w grudniu dźwięk ligawek, nawołujących do uczestnictwa w porannych roratach. Ten instrument pasterski, znany już w XI wieku, wydaje trzy tony -...

Eugeniusz Szymaniak

Eugeniusz Szymaniak

Pasja, która przetrwała

Zaczął kilkanaście lat temu i od tej pory wykonał już około 300 ligawek. Zbudowane przez niego instrumenty kupują ludzie z całego świata - z krajów Europy, z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych. Nie koniecznie po to, żeby na...

Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka"

Zespół Pieśni i Tańca "Pasieka"

Ozdoba nadbużańskiej krainy

Koncertował w ponad 250 miejscach w Polsce i na świecie, biorąc udział w licznych przeglądach i uroczystościach, uzyskując wyróżnienia, nagrody i podziękowania. Ma w swoim repertuarze kilkadziesiąt tańców, pieśni i...

Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy  "Zakukała kukułecka"

Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Zakukała kukułecka"

Śpiwam sobie śpiwam, ale grzechu ni mom...

Grupa obrzędowo-śpiewacza o wdzięcznej nazwie „Zakukała kukułecka” działa prężnie od prawie 40 lat. Jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów południowego Mazowsza. Zespół powstał w 1977 roku, w...