Miejsca

3 listopada 2015 15:49
dworek w Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej

Niewielkie zagrody, wielohektarowe skanseny, państwowe muzea, różnorodne kolekcje gromadzone we własnych domach, ośrodki kultury i placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe, izby pamięci. Wszystkie te miejsca łączy jedna idea - służą ochronie dziedzictwa. Rozsiane po terenie całego województwa, tworzą regionalną mozaikę jego kulturowych odcieni. Odwiedzając je poznajemy świat, który istniał kiedyś, który się zmieniał, przeobrażał, dopasowywał do nowych czasów w swoisty dla niego sposób.

Ten miniony świat i sielską atmosferę odnajdziemy chociażby w państwowych i prywatnych skansenach, które dzięki usytuowaniu na rozległym obszarze, zabierają nas w przestrzeń dawnej wsi z gospodarczymi zagrodami, warsztatami wiejskimi, zabudowaniami dworskimi i sakralnymi, sadami oraz ogrodami rozsianymi pośród uprawnych pól. Obok dużych skansenów napotkamy na ścieżce obiekty mniej pokaźnych rozmiarów, jak pojedyncze zagrody prezentujące różne typy zagospodarowania najbliższej przestrzeni dawnych mieszkańców wsi, będącej ich miejscem do życia i pracy.

Na szlaku nie mogło też zabraknąć muzeów oraz innych instytucji kolekcjonujących obiekty z kręgu kultury ludowej, zarówno tych posiadających imponujące zbiory ogólnopolskie, jak te mniejsze – regionalne i lokalne, czy tematyczne, poświęcone jednej dziedzinie. Na wielkie uznanie zasługują lokalne, społeczne ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie inicjatywy skupione na podtrzymaniu miejscowych tradycji.

Najciekawsze jednak wydają się działania jednostkowe, niezinstytucjonalizowane, wyrosłe z głębokiej potrzeby zachowania śladów przeszłości, pieczołowicie gromadzonych i przechowywanych we własnych domach, piwnicach, zabudowaniach gospodarczych. Niech nasz szlak będzie zachętą do ich odwiedzenia.


Ośrodek Etnograficzny Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów w Lelisie

Ośrodek Etnograficzny Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów w Lelisie

Uchronić od zapomnienia

Objechał Kurpie w promieniu 100 km od Lelisa szukając właściwych, autentycznych eksponatów. Niejednokrotnie, by zdobyć brakujący w kolekcji obiekt, podróżował o wiele dalej. Przy wyszukiwaniu starych pamiątek bardzo pomocni byli uczniowie... Czytaj dalej

Izba Pamięci Czesławy Konopkówny

Izba Pamięci Czesławy Konopkówny

Pamięć o niezwykłej „cioci”

Izba Pamięci Czesławy Konopkówny działa dzięki jej bratankowi Tadeuszowi Konopce i jego żonie, Stanisławie. To oni postanowili stworzyć miejsce, które jest swego rodzaju muzeum biograficznym, poświęconym tej... Czytaj dalej

Centrum Kultury Kurpiowskiej  im. ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle

Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle

Wartki strumień kultury

Nad tym, aby osiągnąć tak wysoki poziom, a także tak bogatą ofertę obecnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, przez wiele lat pracowało z oddaniem liczne grono wspaniałych ludzi oraz... Czytaj dalej

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Żywe tradycje w kurpiowskim muzeum

Jeśli ktoś chce się zapoznać z Kurpiami od środka w wydaniu najbardziej lokalnym, powinien bez zastanowienia odwiedzić Muzeum Kurpiowskie w Wachu. To prywatna inicjatywa Laury i Zdzisława Bziukiewiczów, w... Czytaj dalej

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle

Kurpie w jednej zagrodzie

Naroża chałup łączono na „rybi ogon”, dodawano „śparogi”, „koruny”, kryto  je słomą… Tak dawniej budowano na Kurpiach. Domy nazywane były izbami. Przykład takiego budownictwa zobaczyć można w Zagrodzie Kurpiowskiej w... Czytaj dalej

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Bogactwo oferty

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce jest stosunkowo młodą instytucją muzealną, ale jej zbiory są dość pokaźne. Liczą obecnie ponad 14 tys. muzealiów i 7 tys. woluminów. Znajdują się tu zabytki... Czytaj dalej

Stowarzyszenie „Związek Kurpiów”

Stowarzyszenie „Związek Kurpiów”

Jeśli kochasz Kurpie…

Członkami Związku Kurpiów są nie tylko rodowici mieszkańcy regionu, ale także ci, którzy nie wyrośli w jego tradycji, a uważają Kurpiowszczyznę za swoje miejsce na ziemi. Łączy ich jeden cel - chcą... Czytaj dalej

Zagroda młynarza w Drewnowie - Ziemakach

Zagroda młynarza w Drewnowie - Ziemakach

Śmigi szumią, jak dawniej

Zagroda młynarza, będąca Oddziałem Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, to niewielki ale ciekawy punkt muzealny. Tworzy ją wiatrak wraz ze stojącą obok chatą. Całkiem niedawno zabytkowy wiatrak... Czytaj dalej

Skansen w Kuligowie nad Bugiem

Skansen w Kuligowie nad Bugiem

Stworzony z rodzinnych pamiątek

Aż trudno uwierzyć, że to prywatna inicjatywa jednego człowieka – Pana Wojciecha Urmanowskiego, który zaczął tworzyć tą unikatową przestrzeń na bazie rodzinnych pamiątek. Tak zapoczątkowany został park kultury... Czytaj dalej

Skansen Budownictwa Puszczańskiego w Granicy

Skansen Budownictwa Puszczańskiego w Granicy

Obowiązkowy punkt wycieczki

Stanowi jeden z ulubionych punktów wycieczek szkolnych, a w weekendy jest miejscem chętnie i licznie odwiedzanym przez turystów. Aby go utworzyć, badaniami objęto 60 wsi. Mowa o Skansenie Budownictwa Puszczańskiego w... Czytaj dalej