Architektura wiejska

3 listopada 2015 15:44

Wiek XVIII oraz początek XIX stulecia charakteryzowały się wzmożonym ruchem budowlanym, stąd na obszarze województwa mazowieckiego spotkamy ogromną różnorodność zabytków, także w obrębie architektury drewnianej. Zachowało się jeszcze kilka tysięcy tego typu obiektów, a wśród nich miejskie i wiejskie domy, zabudowania gospodarcze i użytkowe – spichlerze, stodoły, czy ostatnie drewniane wiatraki. 

Mazowiecki Szlak Tradycji pozwala na nowo odkryć i uwypuklić bogactwo tego krajobrazu, prezentując drewniane zabytki usytuowane na terenach wiejskich oraz małomiasteczkowych.

Na szlaku obecne są liczne obiekty sakralne z niemalże wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. Każdy z kościołów ma swoją własną historię. Czasem jest ona związana z umieszczonym wewnątrz wyposażeniem, czasem z losami świętego patrona albo fundatora. Zdarza się, iż najciekawszym elementem, jaki można wydobyć z kilkusetletniej historii świątyni, są jej remont i odkrycia, związane z pracami konserwatorskimi.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane przykłady dawnego budownictwa staną się zachętą do odwiedzania tych ciekawych miejsc i rozpoczęcia swoich własnych poszukiwań.


Kościół pw. św. Anny wraz z dzwonnicą w Zwoli Poduchownej

Kościół pw. św. Anny wraz z dzwonnicą w Zwoli Poduchownej

Boży znak

Jak dowiadujemy się z zapisków historycznych, kościół w Zwoli Poduchownej powstał w 1529 roku staraniem miejscowego dziedzica - Jana Zwolskiego. W swojej długiej historii przeżył już nie jedno: przejście w ręce protestantów, pożar,...

Kościół pw. Świętej Trójcy w Parciakach wraz z dzwonnicą

Kościół pw. Świętej Trójcy w Parciakach wraz z dzwonnicą

Pochodzącą z drugiej połowy XIX wieku świątynię przeniesiono do Parciaków wraz z dzwonnicą, z oddalonej o 25 km. Czarni pod Myszyńcem. Relokacja kościoła rozpoczęta w 1905 roku, trwała cztery lata i zakończyła się konsekracją oraz erygowaniem parafii. Drewniany kościół...

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lekowie

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lekowie

Legenda głosi, że fundatorką pierwszego kościoła w Lekowie mogła być żona Bolesława Śmiałego? Zapewne nigdy już nie dowiemy się, czy w legendzie tej tkwi ziarnko prawy, natomiast na królewskie pochodzenie fundatora świątyni wskazywać może niezwykle bogate uposażenie jej ...

Kościół pw. św. Aniołów Stróżów w Słupnie

Kościół pw. św. Aniołów Stróżów w Słupnie

Przez rok w czasie II wojny światowej posługę sprawowali tu internowani przez Niemców arcybiskup płocki Antoni Julian Nowowiejski oraz biskup Leon Wetmański, wywiezieni później wraz z proboszczem parafii do obozu koncentracyjnego w Działdowie i tam zamordowani. Kościół...

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łęgonicach Dużych

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łęgonicach Dużych

Łęgonice Duże to wieś, zdawałoby się zapomniana przez świat. Kościół stoi w centrum, jednak dookoła rozciągają się podmokłe łąki i pastwiska.

O wiosce Łęgonice wspominał już papież Innocenty II w Złotej Bulli z 1136 roku. W XIII wieku...

Kościół pw. św. Wojciecha i św. Marcina w Lewiczynie wraz z dzwonnicą

Kościół pw. św. Wojciecha i św. Marcina w Lewiczynie wraz z dzwonnicą

Pierwszy kościół został wzniesiony na wzgórzu, które w XIII wieku, według legendy, wojsko księcia mazowieckiego usypało czapkami w podzięce Bogu za odniesione zwycięstwo nad wrogiem. Wielką odwagę i wyczyn wojska nazwano „lwim czynem”, od czego wzięła się nazwa osady....

Kościół pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Paprotni

Kościół pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Paprotni

Historia kościoła w Paprotni to splot wydarzeń, które układają się w ciekawą opowieść. Najstarsza wzmianka o nim pochodzi z XV-wiecznych dokumentów. Około 1750 roku na miejscu starego kościoła stolnik drohicki i dziedzic Mordów Baltazar Ciecierski wybudował obecną...

Kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach

Kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach

Z jednym z obrazów umieszczonych w świątyni w Wodyniach wiąże się współczesna historia. Jest to obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, namalowany po II wojnie światowej. Jego autor, Franciszek Soćka, został w czasie wojny wywieziony do obozu w Oświęcimiu i...

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Bliznie

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Bliznie

Kościół wzniesiony został w 1720 roku z fundacji kasztelana raciążskiego, prawdopodobnie dla pustelników. Stał na odludziu, pośród bagien a tuż przy nim usytuowany był drewniany domek pustelniczy.

Do tej pory tylko jeden dom stoi w...

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Górze

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Górze

Góra, Jakub Apostoł i turki

Parafia w Górze została erygowana prawdopodobnie w I połowie XIV wieku. Obecną, czwartą już na tym miejscu świątynię, wzniesiono w 1839 roku, staraniem ówczesnych właścicieli Góry - Feliksa Bogumiła Kołaczkowskiego i...