Zespół śpiewaczy "Powsinianie"

26 listopada 2015 09:04
/img/iconp_mst.png

Dane kontaktowe:
Tel: 668 417 228, (22) 651 98 20
Strona www: www.kulturawilanow.pl
Adres e-mail: g.toporowski@kulturawilanow.pl

Dane adresowe:
Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa
N 21.10207 E 52.12404

Przywracanie tradycji

Na wszystkich występach „Powsinianie” prezentują się w stroju wilanowskim, którego najbardziej rozpoznawalnym elementem jest charakterystyczny haft. Legenda mówi, że motyw haftu wilanowskiego pochodzi z żelaznych, ozdobnie kutych ogrodzeń Pałacu w Wilanowie. Umieszczano je na białych płóciennych chustach oraz rękawach i przyramkach kobiecych koszul. Noszony przez „Powsinian” strój wilanowski jest bardzo dobrze opracowaną rekonstrukcją.

Formacja prezentuje dawne przyśpiewki powsińskie w nowej, dostosowanej do współczesnego odbiorcy formie muzycznej, która nie jest wiernym odtworzeniem tradycyjnych wiejskich pieśni. Wszystkie utwory są wykonywane przy akompaniamencie akordeonu, któremu w zależności od przygotowanego repertuaru towarzyszą skrzypce, trąbki, pobrzękujące dzwonki. Jak zatem powstał ten niecodzienny zespół?

Zainicjowały go spontaniczne działania grupy seniorów w Pracowni Etnograficznej „Powsinianie”, działającej przy Centrum Kultury Wilanów. W krótkim czasie przeobraziły się w cykliczne spotkania, w czasie których uczestnicy odkryli potrzebę badania regionalnej tożsamości oraz współtworzenia i propagowania lokalnej kultury. „Powsinianie” jako zespół ukonstytuowali się w 2006 roku. Tworzy go 40 osób.

Trudno jednoznacznie wyznaczyć główny profil działalności Zespołu. Jednym z celów jest chęć zachowania i ożywienia dawnej obyczajowości, związanej z życiem rolników od setek lat związanych kulturowo i ekonomicznie z Warszawą, a zarazem odczuwających kulturową odrębność i wartość lokalnej kultury. Występy Powsinian wyróżniają zaangażowanie i atmosfera dobrej zabawy zarówno po stronie zespołu, jak i publiczności. Ożywaniu wielobarwnej tradycji niemal zawsze towarzyszą wspólne ze zgromadzoną publicznością śpiew, tańce i biesiadowanie.

„Powsinianie” przywracają dawne święta, zarówno te związane z rokiem obrzędowym (zapusty, noc świętojańska, wspólne kolędowanie), jak i z kalendarzem prac polowych (dożynki, kiszenie kapusty, darcie pierza). Niektóre ze świąt, jak np. Powsiński Dzień Dyni, to młode tradycje. Fakt, że pojawiają się takie nowości to najlepszy dowód na to, że Zespół „Powsininie” to nie swoisty „skansen”, ale środowisko, w którym kultura wciąż jest żywa i zmienna.

Zrekonstruowane stroje ludowe prezentowane przez zespół, najbliższe Warszawie, pierwotnie noszone były na terenach, które obecnie są częścią miasta. Jedyne oryginalne elementy stroju wilanowskiego, jakie zachowały się do dnia dzisiejszego, znajdują się w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Dodatkowe informacje:

Publikacje:

2008 „Powsińska Biesiada” – książka kucharska z przepisami Powsinian.

Nagrania:

2012 „Powsińska Biesiada” - płyta CD Zespołu Powsinianie.

„Powsinianie” spotykają się w Domu Pracy Twórczej przy ul. Ptysiowej 3 na warszawskim Wilanowie.