Zespół Śpiewaczy "Mlądz"

27 listopada 2015 12:39
/img/iconp_mst.png

Dane kontaktowe:
Tel: (22) 788 45 71
Strona www: https://klubmladz.otwock.pl/art,25,historia-zespolu-spiewaczego-mladz
Adres e-mail: mladzock@gmail.com

Dane adresowe:
05-400 Otwock
N 21.29340 E 52.14066

Zespół Śpiewaczy „Mlądz” powstał w 1984 roku. Zaczynał w wiejskim klubie w Mlądzu, jako inicjatywa Miejskiego Ośrodka Kultury w Otwocku. W pierwszych latach funkcjonowania zespół nie posiadał własnych strojów regionalnych, występował w kostiumach łowickich wypożyczanych z otwockiego teatru. Jako że działalność zespołu była od początku dobrze przyjmowana i ceniona w środowisku lokalnym, dzięki wsparciu miejscowych instytucji „Mlądz” został z czasem wyposażony w stroje ludowe regionu kobielskiego. Obecnie prezentuje szeroki repertuar muzyczny: pieśni, tańce, widowiska obrzędowe południowego Mazowsza.

W latach 90-tych ubiegłego wieku zespół „Mlądz” rozpoczął owocną współpracę z Towarzystwem Etnochoreologicznym. Szereg fachowych konsultacji repertuaru śpiewaczego i programu choreograficznego nadał programowi zespołu profesjonalnych, zgodnych z kołbielskimi tradycjami szlifów. Po rocznym zawieszeniu działalności, od 1994 roku formacja funkcjonuje jako Zespół Śpiewaczy „Mlądz”. Od tej pory wielokrotnie występował na różnych scenach, m.in. w konkursie Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, zdobywając wysokie pozycje i nagrody. Formacja koncertowała także w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz uczestniczyła w nagraniach radiowych, m.in. z repertuarem „Pieśni i przyśpiewek kołbielskich”.

Obecna w repertuarze Zespołu Śpiewaczego „Mlądz” gwara kobielska posiada szczególne znaczenie dla zachowania i popularyzowania regionalnych tradycji. W 1999 roku zespół opracował i wystawił widowisko obrzędowe zatytułowane „Wesele kołbielskie”, unikatowe w swoim wydaniu i przekazie, pełne kołbielskich obrzędów i zwrotów.

 „Mlądz” jest ozdobą lokalnego życia kulturalnego - uczestniczy w imprezach folklorystycznych i w obchodach uroczystości religijnych. Zespół bierze udział w przeglądach, festiwalach i  aktywnie działa na rzecz upowszechniania kultury regionu poprzez występy w ośrodkach miejskich, szkołach, przedszkolach, klubach seniora itp. W 2013 roku Zespół otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".

Warto dodać, że przy mlądzkim klubie działa także sekcja wikliniarska oraz mini skansen, gdzie odbywają się warsztaty różnego typu.