Zespół ludowy "URZECZEni"

23 listopada 2015 10:31
zespół w strojach ludowych

Dane kontaktowe:
Tel: 503 928 337, 609 563 401
Adres e-mail: biuro@kulturagk.pl

Dane adresowe:
05-530 Góra Kalwaria
N 21.21406 E 51.98458

Tradycja odtworzona

„URZECZEni” oficjalnie zawiązali się wiosną 2014 roku przy czerskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W zespole udzielają się miłośnicy Urzecza, głównie mieszkańcy gminy Góra Kalwaria, ale także sąsiednich: Konstancina-Jeziorny, czy Warszawy. Ambicją zespołu jest wskrzeszenie tradycji tego mikroregionu etnograficznego, który historycznie rozciągał się nad Wisłą, pomiędzy ujściami Pilicy i Wilgi a Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą. Terenem obejmował cztery dzielnice warszawskie: Mokotów, Wilanów, Wawer i Pragę Południe, a ponadto fragmenty powiatów podwarszawskich: otwockiego, piaseczyńskiego i garwolińskiego. Na jego temat powstała m.in. naukowa publikacja "Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion etnograficzny" autorstwa dr. Łukasza Maurycego Stanaszka, również członka zespołu.

Zespół taneczno-śpiewaczy „URZECZEni” odtwarza dawne zwyczaje, obrzędy, pieśni i tańce ziemi czerskiej. Mimo niedługiego stażu mają już za sobą udane występy. Do śpiewu i tańca przygrywają zespołowi dwaj akordeoniści. W repertuarze znajdziemy trzy kulturowe tradycje związane z regionem: mazowiecką, orylską (flisacką) i olęderska (dawnych osadników nadwiślańskich pochodzących z Fryzji, Kujaw i Pomorza). Zespół tańczy zatem zarówno warmińsko-mazurskiego szota, zwanego tutaj orylem, jak i popularnego na Kurpiach olędra oraz nadwiślańskiego mazurka z Urzecza.

O wyjątkowości tej formacji świadczy m. in. to, że zespół URZECZEni występuje w strojach, które zostały odtworzone na podstawie ikonografii. W ich rekonstrukcji pomogła etnografka Elżbieta Piskorz-Branekova. Dzięki temu możemy dzisiaj podziwiać przepiękne, unikatowe ubiory, charakterystyczne dla tego mikroregionu. 

Próby zespołu odbywają się w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, gdzie działają również „Kalwarki”, miejscowy młodzieżowy zespół ludowy, wspierający „Urzeczonych”. Członkowie zespołu działają również w innych dziedzinach związanych z lokalną tradycją. Wspólnym wysiłkiem tych pasjonatów trwa odbudowa świadomości Urzecza, usankcjonowanego kilka lat temu na etnograficznej mapie Mazowsza.