Zagroda młynarza w Drewnowie - Ziemakach

19 listopada 2015 12:02
widok na wiatrak

Dane kontaktowe:
Tel: (86) 277 13 28 Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Strona www: http://www.muzeumrolnictwa.pl
Adres e-mail: muzeum.rol@wp.pl

Dane adresowe:
Zagroda Młynarza, 07-325 Drewnowo-Ziemaki
N 22.39563 E 52.72243

Śmigi szumią, jak dawniej

Zagroda młynarza, będąca Oddziałem Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, to niewielki ale ciekawy punkt muzealny. Tworzy ją wiatrak wraz ze stojącą obok chatą. Całkiem niedawno zabytkowy wiatrak odzyskał swoją sprawność. Wyposażono go w nowe skrzydła i dyszel, który umożliwia ustawianie w kierunku wiatru i obracanie śmig.

Wiatrak koźlak (najstarszy i najprymitywniejszy typ wiatraka europejskiego), wysoki na dwa piętra i kryty gontem, jeszcze kilkadziesiąt lat temu mełł mąkę ze zboża dostarczanego przez miejscowych gospodarzy. Górujący obecnie nad zagrodą, zbudowany został w połowie XIX wieku. Przed pierwszą wojną światową przeniesiono go w obecne miejsce, gdzie do początku lat 50. XX wieku pracował na rzecz okolicznych wsi. W maju 1976 roku został zakupiony razem z działką przez Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Istotą inwestycji było pozostawienie wiatraka w jego naturalnym położeniu, z którym jest integralnie związany. Intencją placówki stało się odtworzenie pełnej zagrody, dlatego obok wiatraka postawiono drewniany, XIX-wieczny dworek translokowany z Uszy Małej, który pełni rolę domu młynarza. Dodatkowo na terenie zagrody zrekonstruowano piwnicę, zgodnie z wzorcami charakterystycznymi dla tego terenu.

Wiatrak stanowi wyjątkowy zabytek techniki. Jest otwarty dla zwiedzających, a w jego wnętrzu można zapoznać się z mechanizmami, będącymi świadectwem kunsztu dawnych cieśli. Jest wyposażony w parę kamieni żarnowych i system odsiewczy do mąki pytlowej, czyli kilkakrotnie mielonej, oczyszczonej i przesianej.

W krytym słomą domu młynarza można obejrzeć wyposażenie kuchni i alkierza z lat 50. XX wieku. W jednej z izb przedstawiona została ekspozycja poświęcona profesorowi Kazimierzowi Drewnowskiemu (inżynierowi, rektorowi Politechniki Warszawskiej, związanemu z tym terenem). Ściany pomieszczeń domu służą do prezentacji czarno-białych fotografii, obrazujących dawną pracę w polu i zagrodzie, co ubogaca klimat tego wyjątkowego miejsca.