Zagroda Kurpiowska w Kadzidle

19 listopada 2015 11:19
chałupa kurpiowska

Dane kontaktowe:
Tel: (29) 761 82 00
Strona www: http://www.kadzidlo.pl/zagrodakurpiowska.htm
Adres e-mail: zagroda.kurpiowska@poczta.onet.pl

Dane adresowe:
Trasa Mazurska 1b, 07-420 Kadzidło
N 21.46146 E 53.24245

Kurpie w jednej zagrodzie

Naroża chałup łączono na „rybi ogon”, dodawano „śparogi”, „koruny”, kryto  je słomą… Tak dawniej budowano na Kurpiach. Domy nazywane były izbami. Przykład takiego budownictwa zobaczyć można w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Wizyta w tym miejscu to doznanie zarówno kulturowe, jak i przyrodnicze. Usytuowana urokliwie, w środku sosnowego lasu, oddaje w pełni ideę turystyki kulturowej.

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle tworzy nieduży kompleks, prezentujący typową architekturę kurpiowską, w tym domy i zabudowania gospodarcze oraz małą architekturę z tego terenu. Miejsce warte jest odwiedzenia ze względu na wierne odwzorowanie dawnych kurpiowskich zagród z najbliższej okolicy. Prezentowane są tutaj tzw. typy samotnicze pochodzące z kolonii z kilku kurpiowskich siedlisk.

Na przykładzie chat w Zagrodzie zobaczymy, że dawne chaty budowano przy zastosowaniu konstrukcji zrębowej z bierwion sosnowych, łączonych w narożach na „rybi ogon”. Pokrywano je dwuspadowymi słomianymi dachami z charakterystycznymi ozdobami w postaci wydłużonych, skrzyżowanych wiatrownic i profilowanych w różnych kształtach rogów - tzw. śparogów. Stawiane od strony drogi kalenice zwieńczano zdobionym szalowaniem. Ozdobą domów były także nadokienniki, tzw. koruny.

W Zagrodzie Kurpiowskiej możemy podziwiać zarówno piękno ludowej architektury, jak i wyposażenie dawnych wnętrz. W chacie z Golanki, w której można uznać za wzorcowe wnętrze XIX-wiecznej izby kurpiowskiej, można zobaczyć dośrodkowy system grzewczy, typowe ubogie umeblowanie i święty kąt, ozdobiony bibułkowymi kwiatami oraz typowymi, kurpiowskimi dekoracjami w postaci wycinanek, wykonanych przez miejscowe twórczynie.

Przy zagrodach kurpiowskich w Zagrodzie nie mogło zabraknąć żurawia, który do tej pory (często też modernizowany) jest obecny w krajobrazie kurpiowskich wsi. Można tu również obejrzeć budynek gospodarczy do przechowywania zboża oraz innych gospodarskich akcesoriów - spichlerz, czyli tzw. świronek z 1921 roku, z pięknymi wspartymi na słupach podcieniami. Na terenie skansenu znajduje się również kuźnia z 1928 roku wraz z typowym wyposażeniem kowalskim. Chociaż w małej skali, to jednak, przechadzając się po dobrze utrzymanej Zagrodzie Kurpiowskiej, możemy poczuć klimat dawnej wsi - z kapliczką przydrożną i garnkami na płocie.

Można tu także podziwiać wielkogabarytowe, wolnostojące rzeźby kurpiowskich rzeźbiarzy: np. Łosia i Niedźwiedzia czy pochodzącego spod Myszyńca brata Zenona Żebrowskiego, o którym pamięć jest tu ciągle żywa, autorstwa m.in. Krzysztofa Zyśka.

Na terenie Zagrody znajduje się także scena, wykorzystywana przy okazji lokalnych imprez, jak np. Wesele Kurpiowskie czy Niedziela Kadzidlańska. Odbywają się tu występy zespołów, są też stoiska dla twórców, którzy wystawiają swoje wyroby w trakcie kiermaszów. Organizowana jest tu również doroczna impreza „Ginące zawody”.

Zagroda powstała z inicjatywy Państwa Stanisławy i Tadeusza Konopków i została udostępniona zwiedzającym w 1991 roku.

Oferta edukacyjna:

W muzeum zatrudnione są kurpiowskie twórczynie ludowe (np. Pani Wiesława Bogdańska). Czyni to ofertę edukacyjną placówki niezwykle atrakcyjną i autentyczną, daje bowiem możliwość czerpania wzorców od mistrzyń w swoim rzemiośle. Można tu uczestniczyć w warsztatach: wycinanki, pieczywa obrzędowego, kwiatów, pisanek, palm wielkanocnych i ozdób choinkowych. W trakcie zajęć uczestnicy mogą poznać historię wybranej dziedziny rękodzieła oraz wykonać własne dzieło pod bacznym okiem twórczyń ludowych.

Jedna z chat jest adaptowana na zajęcia warsztatowe, a chata z Tatar przy wejściu do Zagrody pełni funkcje muzealnego biura.

Dodatkowe informacje:

Zagroda czynna jest codziennie w godz. 10.00 – 17.00.

Ceny biletów: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł

Osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50% ulgi na bilety wstępu.

Informacje na stronie: http://www.kadzidlo.pl/zagrodakurpiowska.htm