Stowarzyszenie „Związek Kurpiów”

19 listopada 2015 11:59
statuetki Kurpiki

Dane kontaktowe:
Tel: (29) 764 58 30
Strona www: http://www.zwiazekkurpiow.pl/
Adres e-mail: biuro@kurpie.org, prezes@kurpie.org

Dane adresowe:
ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka
N 21.56871 E 53.08555

Jeśli kochasz Kurpie…

Członkami Związku Kurpiów są nie tylko rodowici mieszkańcy regionu, ale także ci, którzy nie wyrośli w jego tradycji, a uważają Kurpiowszczyznę za swoje miejsce na ziemi. Łączy ich jeden cel - chcą działać na rzecz lokalnej społeczności i dziedzictwa. A to ich niesamowicie integruje!

Mirosław Grzyb, obecny Prezes Związku Kurpiów, zaprasza do współpracy wszystkich, którzy zakochają się w tej pięknej krainie: "Program działania Związku jest otwarty i każdy, kto chciałby coś dobrego zrobić dla ziemi kurpiowskiej, znajdzie tu miejsce i będzie mile przyjęty" - zachęca Prezes.

Organizacja jest ideową spadkobierczynią Związku Puszczańskiego, założonego w 1919 roku przez Adama Chętnika (badacza i miłośnika ziemi kurpiowskiej). Zrzesza ludzi związanych z regionem Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. Liczy kilkaset osób, zgrupowanych w oddziałach zlokalizowanych zarówno na Kurpiach, jak i poza regionem. Jego zasięg obejmuje także podmioty o charakterze instytucjonalnym - współtworzy go szereg placówek oświatowych, jak przedszkola, wyższe uczelnie, również zakłady pracy. Wspiera go 11 samorządów gminnych, miejskich i powiatowych z terenu Puszczy Zielonej i Białej.

Stowarzyszenie działa na wielu polach: jest inicjatorem i organizatorem Dni Kultury Kurpiowskiej, które corocznie obchodzone są w Szczytnie, Mikołajkach, Olsztynie i w Warszawie oraz przyznaje „Kurpiki”, czyli nagrody Prezesa Związku Kurpiów za budzenie tożsamości, ochronę dziedzictwa kulturowego i pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju Kurpiowszczyzny. Każdy badacz i pasjonat regionu może podzielić się swoją wiedzą na jego temat, nadsyłając do stowarzyszenia swoje artykuły, bowiem organizacja prowadzi także działalność wydawniczą: wydaje m.in. dwumiesięcznik regionalny "Kurpie", przeznaczony dla szerokiego kręgu zainteresowanych, w tym nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury kurpiowskiej. Do zasług Związku należy niewątpliwie redakcja przedwojennych rękopisów ks. Władysława Skierkowskiego "Puszcza Kurpiowska w pieśni", które złożyły się w sumie na trzy tomy folkloru muzycznego, obyczajów i obrzędów kurpiowskich. Dzięki temu zyskaliśmy bezcenne dzieło o znaczeniu ponadregionalnym. O powodzeniu niektórych publikacji (takich jak np. „Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich" autorstwa Mirosława Grzyba, Henryka Gadomskiego i Tadeusza Greca, czy kolejne wydanie „Puszczy Kurpiowskiej” Adama Chętnika lub płytowy „Słownik Wybranych Nazw i Wyrażeń Kurpiowskich”) świadczy fakt, iż nakłady tych wydawnictw zostały szybko wyczerpane.

Związek organizuje również seminaria dla nauczycieli regionalistów, konferencje naukowe, prowadzi konkursy i imprezy regionalne. Współpracuje z samorządami, placówkami kultury, szkołami oraz wieloma różnymi stowarzyszeniami. Został odznaczony nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Masovia”.

Dodatkowe informacje:

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00.

https://www.facebook.com/Kurpie.org