Skansen Budownictwa Puszczańskiego w Granicy

19 listopada 2015 13:38
chaty w skansenie

Dane kontaktowe:
Tel: (22) 725 01 23, 508 187 319 Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego
Strona www: www.kampinoski-pn.gov.pl
Adres e-mail: odm@kampinoski-pn.gov.pl

Dane adresowe:
Granica, 05-085 Kampinos
N 20.45714 E 52.28618

Obowiązkowy punkt wycieczki

Stanowi jeden z ulubionych punktów wycieczek szkolnych, a w weekendy jest miejscem chętnie i licznie odwiedzanym przez turystów. Aby go utworzyć, badaniami objęto 60 wsi. Mowa o Skansenie Budownictwa Puszczańskiego w Granicy, należącego do Kampinoskiego Parku Narodowego i Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. prof. Jadwigi i Romana Kobendzów.

Skansen położony jest 40 km od Warszawy, obok atrakcyjnych miejscowości turystycznych, takich jak Żelazowa Wola i Niepokalanów. Idea jego powstania pojawiła się w latach 1975-1976. Podczas badań terenowych odnaleziono 98 interesujących obiektów, spośród których 25 wytypowano do translokacji. Początkowo na lokalizację skansenu wskazywano wieś Lipków, ale ostatecznie zdecydowano o wyborze Granicy i obszaru na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Niestety wielkie plany zakończyły się skromnym finałem w postaci zagospodarowania wsi „rzędówki” z dwiema zagrodami: Widymajera i Wiejckiej. Trzecia – zagroda Połcia – obecnie określana jako Chata Kampinoska, znajduje się pod opieką Towarzystwa Kampinoskiego i zlokalizowana jest osobno, na drodze dojścia z parkingu do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego.

Zagroda Widymajera, przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych, usytuowana jest frontem do drogi. Stanowi przykład gospodarstwa własności bogatego chłopa. Posiada stodołę, oborę, spichlerz oraz drewutnię z wozownią. Kolejna zagroda - Wiejckiej, również usytuowana frontem do drogi, to z kolei przykład średniozamożnego gospodarstwa z zabudowaniami gospodarczymi: stodołą, spichlerzem i szopą.

Zagrody można traktować wyłącznie jako przykłady architektury puszczańskiej oraz zobrazowanie układów gospodarstw – wnętrza budynków nie są wyposażone w akcesoria wystroju, ani narzędzia i sprzęty gospodarskie. Brakuje ciągle planu urządzenia pomieszczeń jako ekspozycji, co z powodzeniem zrealizowało w zagrodzie Połcia Towarzystwo Kampinoskie.

Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym, skansen został w 2015 r. poddany remontowi pod nadzorem konserwatorskim. 

Dodatkowe informacje:

Skansen Budownictwa Puszczańskiego jest częścią Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego im. prof. Jadwigi i Romana Kobendzów.

Ośrodek oferuje: zwiedzanie Muzeum Puszczy Kampinoskiej, zajęcia muzealne (prelekcja połączona z oprowadzaniem po muzeum), zajęcia tematyczne, zajęcia terenowe.

Informacje o ofercie, godzinach otwarcia i cennik, znajdują się na stronie: http://www.kampinoski-pn.gov.pl/edukacja/odm-w-granicy