Jan Kania

19 listopada 2015 11:35
Jan Kania w stroju kurpiowskim

Dane kontaktowe:
Tel: 888 747 615

Dane adresowe:
Lipniki, 07-436 Kadzidło
N 21.52381 E 53.32168

Kurpiowski człowiek orkiestra

Trudno go zastać, zawsze jest w coś zaangażowany, w drodze od jednego punktu do kolejnego, gdzie czekają na niego uczniowie w różnym wieku. Jego działalność łączy pokolenia, pokazując jak lokalna tradycja muzyczna może być wyznacznikiem kurpiowskiego patriotyzmu. Przez prowadzone przez niego zespoły przewinęło się do tej pory prawie 500 osób.

Jest mistrzem gry na harmonii pedałowej. Występuje solowo i wspólnie z muzykami założonej przez siebie Kapeli Jana Kani. Początkowo kapela liczyła tylko dwie osoby, ale stopniowo jej skład się powiększał – doszły skrzypce i bębenek. Tak napisał o sobie Jan Kania w swojej autobiografii:Od 18 roku życia zacząłem grywać na harmonii pedałowej po muzykach, a wkrótce i po weselach. (…) Ze względu na bardzo ładne brzmienie utworów wykonywanych przez kapelę i swoją pracowitość na brak zainteresowania naszą kapelą nie narzekaliśmy”.

W latach 90-tych XX w., kiedy zainteresowanie muzyką ludową zmalało, grywał w szkołach na zabawach andrzejkowych i choinkowych. Wtedy właśnie nabył doświadczenia jako nauczyciel kurpiowskich tańców. Od roku 1996 prowadził zespoły ludowe „Lipnicanie” oraz „Łysozianie”. W roku 2001 założył w Łysych zespół folklorystyczny „Puszcza Zielona”, w tym samym czasie ukończył kurs tańca ludowego i zdobył kwalifikacje do prowadzenia nauki tańca i śpiewu. Od tego czasu uczy innych, objeżdżając niemalże całe Kurpie Zielone, aż po województwo podlaskie. Prowadzi zespoły: „Burśtynki” w Klonie,  „Nowe Latko” w Lelisie, dziecięco–młodzieżowy zespół „Turoślanie”, formację  „Serasiniaki”, współpracuje z grupami śpiewaczymi kobiet w Babie, Tartaku, Lipnikach i Klonie.

Był nagradzany przez jury wielu konkursów i festiwali folklorystycznych, m.in. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Z powodzeniem uczestniczył w Przeglądach Zespołów Tanecznych w Warszawie, w Jarmarku Kurpiowskim w Myszyńcu, w Przeglądzie Harmonistów i Skrzypków Ludowych w Lelisie, w Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych w Ostrołęce. Brał udział w zagranicznych imprezach promocyjnych na zaproszenie gmin z terenu Kurpiowszczyzny i Mazowsza. Koncertował we Włoszech, w Finlandii wraz z zespołem „Ostrołęka”, Szwajcarii, Niemczech, na Ukrainie oraz trzykrotnie na Litwie z „Orkiestrą Kurpiowską”.

W 2000 i 2015 roku otrzymywał stypendium przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2014 roku uhonorowany został Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, a w 2015 otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.

“Najbardziej czuję się doceniony i dowartościowany za całokształt mojej pracy dla kultury przyznaniem nagrody im. Oskara Kolberga. Jestem dumny z tego co robię, a moim marzeniem i pragnieniem jest jak najwięcej dać z siebie tego, co przyda się innym, tylko oby Bozia dała dużo zdrówka i siły” - mówi skromnie Jan Kania.