Jabłka grójeckie

27 listopada 2015 12:56
/img/iconp_mst.png

Dane kontaktowe:
Tel: 606 746 310
Strona www: http://www.jablkagrojeckie.pl
Adres e-mail: stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl

Dane adresowe:
ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec
N 20.88048 E 51.86449

Mają większy niż inne rumieniec, który dodaje im urody. Są też bardziej kwaskowe, dzięki czemu stają się świetne do produkcji cydru. Jabłka grójeckie posiadają charakterystyczne cechy - barwę, wielkość, specyficzny miąższ -  związane z miejscowymi warunkami klimatycznymi i glebowymi. W ponad 40 odmianach, uprawiane są na ściśle wyznaczonym obszarze powiatów województw mazowieckiego oraz łódzkiego, grójeckie jabłka są produktem wyjątkowym, mającym swą siłę w tradycji oraz nieustannie podnoszonej jakości. Cel tych działań? Utrzymać wysoką pozycję lidera na rynku produktów rolnych, ale przede wszystkim zadowolić obecnych i przyszłych klientów.

W produkcji jabłek Polska zajmuje od kilku sezonów pierwsze w Unii Europejskiej, na świecie wyprzedzają nas Chiny i Stany Zjednoczone. Duży udział w tym sukcesie mają jabłka grójeckie, które posiadają aż trzy unijne certyfikaty Europejskiego Systemu Ochrony Produktów Regionalnych: to chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne oraz gwarantowana tradycyjna specjalność. Charakteryzują się tzw. ponadprzeciętnym rumieńcem, większym od przeciętnego średnio o 5% oraz wyższą kwasowością, wyższą od przeciętnej dla danej odmiany średnio o 5%. Grójeckie jabłka i dobrze smakują, i nadają się do przetwórstwa, dzięki dużemu zróżnicowaniu odmian i wzroście na wyjątkowym terenie. W sadach, których historia sięga czasów królowej, znanej z zamiłowania do ogrodnictwa i sadownictwa.

Królowa Bona w 1545 roku otrzymała duże połacie ziemi w powiecie grójeckim, o które dbała, ustanawiając liczne przywileje dla posiadaczy ogrodów. Sadownictwo znalazło też umocowanie prawne w akcie królewskim, wydanym przez Zygmunta Augusta. Dało to początek rozwojowi sadów owocowych, głównie jabłoniowych. W wielu dziełach historycznych znajdują się liczne wzmianki o sadach zarówno dworskich, jak i chłopskich na tym terenie. Dużą rolę w XIX-wiecznej historii jabłek grójeckich odegrali również duchowni, którzy byli wielkimi propagatorami sadownictwa. Na początku XX wieku zaczęto tu zakładać sady handlowe, a w 1918 roku wybudowano tu pierwszą przechowalnię owoców w Polsce. Pojawili się tu również pierwsi doradcy.

Bardzo dynamiczny rozwój sadownictwa grójeckiego nastąpił po II wojnie światowej, czego dowodem jest powstanie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Zakład ten stał się wzorcowym gospodarstwem, na przykładzie którego lokalni sadownicy uczyli się nowoczesnych metod uprawy drzew owocowych. Dzięki temu w miarę upływu czasu wydajność sadów grójeckich systematycznie rosła. Tak jest do dziś.

Jabłkami grójeckimi „opiekuje się” powstałe w roku 2007 Stowarzyszenie Sady Grójeckie, którego członkami są sadownicy - osoby fizyczne oraz prawne. Działa bardzo prężnie, organizując i finansując m.in. przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, konferencje i konkursy, imprezy kulturalne, pokazy i wystawy, służące promocji owoców z regionu grójeckiego oraz samego regionu i jego tożsamości kulturowej. Opracowuje i wdraża wysokie standardy produkcji i dystrybucji owoców, współpracuje i wymienia doświadczenia z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie wystawia się także na różnego rodzaju imprezach i festiwalach w Polsce, np. Festiwalu Jabłek w Katowicach, czy Święcie Jabłka w Warszawie.

O ogromnym znaczeniu sadownictwa i jabłek dla społeczności okolic Grójca świadczą między innymi coroczne obchody Święta Kwitnących Jabłoni.

* Odmiany jabłek grójeckich: Alwa, Belle de Boskoop i mutanty, Braeburn, Cortland, Celeste, Delikates, Derlrbaleestival i mutanty, Early Geneva, Elise, Elstar, Elstar Empire, Fuji, Gala i mutanty, Gloster, Golden Delicious i mutanty, Idared, Jerseymac, Jonagold i mutanty, Jonagored i mutanty, Lobo, Ligol, Mutsu, Paula Red, Pinova i mutanty, Piros, Rubin, Champion i mutanty.