Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”

26 listopada 2015 10:02
/img/iconp_mst.png

Dane kontaktowe:
Tel: (24) 261 40 54
Faks: (24) 261 40 54
Strona www: http://www.pojezierzegostyninskie.pl/index.php
Adres e-mail: stowgmin@wp.pl

Dane adresowe:
ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
N 19.60902 E 52.46567

Można tu obejrzeć, zjeść i kupić prawie wszystko, co kulturowo i tradycyjnie związane jest z Mazowszem i Kujawami. To jedna z najbardziej prestiżowych imprez folklorystycznych w regionie. Co roku Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” w Łącku odwiedza tysiące gości i wystawców, a oferta w każdym z proponowanych festiwalowych działów jest niezwykle bogata. Co charakterystyczne, impreza składa się kilkunastu zdarzeń, przeprowadzanych w jednym miejscu i tylko jednego dnia.

Festiwal to głównie prezentacje na scenie. Do kanonu spotkań w Łącku należą cztery konkursy, w których przyznawane są laury oraz wyróżnienia, nagrody specjalne i nagrody publiczności. Są to: przegląd zespołów folklorystycznych „Od Kujawiaka do Oberka”, „Od Wystawy do potrawy” - czyli konkurs na najciekawsze stoisko wystawiennicze, „Ze smakiem” - konkurs na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz „Regionalny przegląd twórczości kulturalnej”.

Od wystawców i twórców ludowych, prezentujących swój dorobek artystyczny w trakcie Festiwalu, można kupować ich produkty i dzieła: rzeźby w drewnie, wyroby z wikliny, wycinanki sannickie, bukiety z bibuły, haftowane serwety, ozdoby z ptasich piór, stroiki z suszonych kwiatów, obrazy na szkle i drewnie itp.

Festiwal każdego roku otrzymuje znakomite recenzje wśród uczestników i wykonawców, których liczba szacowana jest na ok. dwa tysiące (w tym około 350 twórców regionalnych, wykonawców i artystów). Organizatorzy starają się zapewnić możliwie jak najszerszą reprezentację zespołów z regionu Mazowsza i Kujaw, zapraszając co roku twórców i rzemieślników ludowych, wystawców i gości specjalnych, także z zagranicy. Taki rozmach imponuje i przyciąga kolejnych zainteresowanych. Pomysłodawcy i organizatorzy festiwalu zabiegają, aby spotkanie integrowało artystów ludowych, rzemieślników, muzyków, koła gospodyń wiejskich, mieszkańców domów pomocy społecznej, pracowników domów kultury, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz lokalne społeczności.

W 2015 Festiwal miał swoją jubileuszową, dziesiątą edycję. Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego czyli organizatora festiwalu, za całokształt działalności kulturalnej w regionie, otrzymała wówczas cała plejada „ambasadorów swoich regionów”.