Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle

19 listopada 2015 11:05
próba zespołu ludowego w siedzibie Centrum Kultury Kurpiowskiej

Dane kontaktowe:
Tel: (29) 717 61 89
Strona www: http://www.ckk.kadzidlo.pl/
Adres e-mail: centrumkurpiowskie@o2.pl

Dane adresowe:
ul. Kościuszki 6, 07-420 Kadzidło
N 21.46596 E 53.23304

Wartki strumień kultury

Nad tym, aby osiągnąć tak wysoki poziom, a także tak bogatą ofertę obecnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, przez wiele lat pracowało z oddaniem liczne grono wspaniałych ludzi oraz animatorów życia społecznego i kulturalnego. Wysoka frekwencja w trakcie wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Centrum, a także na prowadzonych w jego ramach zajęciach i warsztatach, jest dowodem na to, że realizowane inicjatywy są dobrze oceniane przez społeczność, a tym samym bardzo potrzebne.

Początkowo powstał tu Gminny Ośrodek Kultury (GOK), który korzystał z sali Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Kurpianka”. Szybko jednak GOK zadomowił się w nowo powstałym budynku, który pozwalał na rozwinięcie działalności. W roku 2009 pojawiły się nowe, szersze zadania, więc ośrodek został przemianowany na Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle. Imię nadane Centrum ma szerokie uzasadnienie. Patron CKK był wielkim piewcą kultury kurpiowskiej - ks. Mieczysław Mieszko, proboszcz parafii w Kadzidle, docenił tę kulturę i stał się jej wielkim orędownikiem. Przyczynił się do powstania Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, czyli popularnej „Kurpianki” oraz zespołu folklorystycznego o tej samej nazwie. Dzięki niemu społeczność kurpiowska wyraźniej poczuła, jak ważne jest jej własne dziedzictwo.

CKK prowadzi szeroką działalność, będąc organizatorem lub współorganizatorem różnorodnych lokalnych wydarzeń w Kadzidle oraz w okolicznych miejscowościach. Realizowało m.in. ogólnopolski program Ministerstwa Kultury i Sztuki "Ginące Zawody" w zakresie reaktywowania tradycyjnych zajęć kurpiowskich. Od kilku lat organizuje corocznie na początku września Niedzielę Kadzidlańską oraz Turniej Wsi w Zagrodzie Kurpiowskiej. Przy Centrum działa i ma swoje próby zespół folklorystyczny "Cepelia-Kurpianka".

Wśród inicjatyw CKK są koncerty, organizowane zarówno w jego siedzibie, jak i z udziałem gości z zewnątrz w kościele parafialnym, ale także wyjazdowe koncerty zespołu „Kurpianka”, kiermasze świąteczne, cykliczne imprezy „Śladami Kurpiów” (luty) oraz Wesele Kurpiowskie (czerwiec), konkursy: na Palmę Kurpiowską i wycinankę kurpiowską. W każdym sołectwie organizowane są od maja do sierpnia pikniki. Do CKK można także przyjść na zajęcia taneczne (prowadzone zarówno na miejscu, jak również na terenie sołectw gminy), lub też na warsztaty bibułkarskie lub z decupage’u. Na stronie internetowej CKK znajduje się baza twórców kurpiowskich wraz z danymi kontaktowymi oraz fotografiami i opisami przykładowych wyrobów z różnych rzemiosł. Lokalny zasięg nie wyklucza szerszej współpracy w zakresie realizacji różnorodnych projektów, na co CKK jest otwarte.