Informacja dla uczestników projektu

Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 warszawa, tel. (22) 59 79 100, e-mail: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel. (22) 59 79 663, e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, w celu realizacji projektu Mazowiecki Szlak Tradycji;
 • będą udostępnione innym odbiorcom:
 1. w serwisie internetowym Mazowieckiego Szlaku Tradycji www.mazowieckiszlaktradycji.com,
 2. na stronie internetowej samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl oraz innych stronach internetowych i aplikacjach, których administratorem jest Województwo Mazowieckie,
 3. w fanpage’u projektu Mazowiecki Szlak Tradycji na portalu społecznościowym Facebook oraz  innych portalach społecznościowych prowadzonych przez Województwo Mazowieckie,
 4. w publikacjach promocyjnych, informacyjnych, w różnego rodzaju opracowaniach, w prasie, mediach, spotach itp.;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 •  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach i na zasadach określonych w RODO, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanona podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie Mazowiecki Szlak Tradycji na zasadzie uczestnika ww. projektu.