KONKURS "TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY"

Kiedy?

3.09.2017 r.

Gdzie?

Muzeum Wsi Radomskie, ul. Szydłowiecka 30, Radom

Zwyczaje związane z przełomowym momentem w życiu wsi, jakim było zakończenie najważniejszych prac polowych, cechowały się na terenach polskich znaczną rozmaitością. Niezależnie jednak od występujących różnic w każdym z regionów miało miejsce uroczyste, obrzędowe ścięcie ostatnich kłosów połączone z przeniesieniem ich wśród śpiewów i muzyki
do chaty czy dworu, gdzie przechowywano je do momentu wysiania z nich ziarna jesienią. Zwyczaj ten, choć przeszedł znaczną ewolucję przetrwał do dzisiaj i znany jest pod nazwą dożynek. 

Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza do udziału w konkursie "Tradycyjny wieniec dożynkowy", którego celem jest Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów.

 

Źródło oraz więcej informacji: http://www.muzeum-radom.pl 

Załączniki