41. Miodobranie Kurpiowskie

Kiedy?

25-26 sierpnia 2018 r.

Gdzie?

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolność 58 Myszyniec

Impreza folklorystyczna „Miodobranie Kurpiowskie" organizowana jest corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Myszyniec i stanowi prawdopodobnie jedyną imprezę tego typu w kraju. Mimo szeregu zmian, przekształceń i uzupełnień Miodobranie spełnia kilka ważnych celów: przypomina mieszkańcom Puszczy Zielonej ich bogate tradycje i zwyczaje bartnicze, umożliwia współczesnym twórcom i artystom ludowym zaprezentowanie swojej twórczości, integruje miejscową społeczność a jednocześnie promuje region, jego historię, kulturę i obecne dokonania gospodarcze wśród coraz liczniej przybywających na święto miodobrania turystów krajowych i zagranicznych.

 

Więcej informacji oraz źródło: www.rckkmyszyniec.pl