Konkurs na palmę kurpiowską

Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu w Lelisie zaprasza na kolejną edycję konkursu na palmę kurpiowską. W tym roku wydarzenie propagujące kurpiowskie tradycje i plastykę obrzędową odbędzie się już po raz piętnasty. Najpiękniejsze palmy zostaną wyróżnione i nagrodzone.

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowania kurpiowską sztuką ludową. W konkursie mogą wziąć udział twórcy zrzeszeni i niezrzeszeni, a także uczestnicy zespołowi: klasy szkół podstawowych i gimnazjum. Jeden wykonawca może zgłosić tylko jedną palmę na konkurs. Prace mogą być wykonane w całości z bibuły lub z roślinności leśnej nie będącej pod ochroną. Do dostarczonej pracy należy dołączyć karteczkę z czytelną informacją zawierającą: imię i nazwisko, wiek wykonawcy, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, a przy pracach zbiorowych: nazwę i adres szkoły, symbol klasy.

Palmy zgłoszone na konkurs będą oceniane pod względem: wielkości (minimalna wysokość palmy powinna wynosić 120 cm - liczona od początku zdobienia, poziomu artystycznego prac, zgodności z tradycją regionu, kolorystyki, kompozycji, użycia tradycyjnych materiałów (papier, bibuła, roślinność zielona niechroniona).

Palmy należy dostarczyć do 22 marca br. do CK-BiS w Lelisie do godziny 11.00. Ocena prac oraz ogłoszenie wyników konkursowych odbędzie się 22 marca o godzinie 12.00.

źródło: www.facebook.com/ckbislelis/