Adwentowe granie - XXI konkurs gry na ligawkach

Adwentowe granie - XXI konkurs gry na ligawkach

12 grudnia 2015 r. Muzeum Regionalne w Siedlcach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłonnie Lackiej zapraszają wykonawców z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza
do udziału w regionalnym konkursie gry na ligawkach. Konkurs odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Siedlcach Ratusz "Jacek", ul. Piłsudskiego 1.

WARUNKI UDZIAŁU:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy od 8 roku życia, którzy wykonują na ligawkach hejnały grane przez naszych dziadków i pradziadków w adwencie. Komisja konkursowa ocenia prezentacje i przyznaje nagrody pieniężne i upominki w następujących grupach wiekowych:

I - dzieci w wieku 8 – 11 lat
II – uczestnicy do lat 16
III – uczestnicy powyżej 16 lat

Organizatorzy proszą o przypomnienie znanych we wsi wiadomości o ligawkach: dlaczego i kiedy na nich grano, czy były rymowanki do melodii granych na ligawkach i tego, kto i kiedy wykonał instrument, którego używacie. Przypominamy, że każdy mistrz, który na uczniów –kontynuatorów tradycji, ma zaszczytny obowiązek podzielenia się z nimi i nami tajnikami techniki gry, ale także swoją wiedzą o tradycji lokalnej, dzięki której gra na ligawkach jest ważnym i wyjątkowym, ludowym zwyczajem adwentowym.

NAGRODY:
Dorośli i młodzież, którzy spełnią warunki regulaminu konkursu – to znaczy zagrają tradycyjny hejnał, będą umieli opowiedzieć o tradycji gry, otrzymują nagrody pieniężne. Dzieci do lat 11 otrzymują upominki.

PROGRAM:

od godz. 11:30 – rejestracja uczestników konkursu

12:00 – przed muzeum:
- hejnał w wykonaniu wszystkich uczestników konkursu
- prezentacja ligawek do sprzedania
- koncert konkursowy
- obiad

  1. 13:30 – widowisko obrzędowe w sali audiowizualnej muzeum, w oczekiwaniu na werdykt komisji, następnie
    - ogłoszenie wyników konkursu,
    - prezentacja laureatów, wręczenie dyplomów, nagród i upominków.

ZGŁOSZENIA na załączonej karcie prosimy przesłać do 8 XII 2015 roku do MUZEUM REGIONALNEGO w SIEDLCACH, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 1 z dopiskiem „ligawki”

SPRAWY ORGANIZACYJNE: Organizator nie zapewnia dojazdu do Siedlec. Warunki dojazdu grupowego uczestnicy uzgadniają z Ośrodkami Kultury lub urzędami miast i gmin. Tak, jak w latach ubiegłych, prośbę o udzielenie Państwu pomocy w organizacji dojazdu na konkurs, Organizator prześle do odpowiednich urzędów i placówek kultury pocztą. Odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu udziela: Wanda Księżopolska, od wtorku do piątku, w godz. 8.00 –13.00 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, tel. centrala – 25 63-274-70

Muzeum Regionalne w Siedlcach: www.muzeumsiedlce.art.pl

Kartę zgłoszenia pobierzesz tutaj.

 

Załączniki