Contact

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W WARSZAWIE

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. 22 59 79 100 (w godz. 8.00-16.00)
faks 22 59 79 290

e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl