Wierzenia

Reguła liczb nieparzystych w fitoterapii

„O męczennico, której zęby wybijano, uśmierz ból, spraw by w piekle nimi nie zgrzytano”

Matka Boska Skępska

Wybrane wierzenia i zwyczaje na Mazowszu północno-zachodnim

„Na świętego Marcina gęsi się zarzyna”

„Sól świętej Agaty od ognia broni chaty”

„Na świętego Jana idziemy do siana”

„Na święty Wawrzyniec, czas orać oziminiec”

Radomskie czarownice

9 z 9