Strój ludowy i tkanina

Strój kurpiowski Puszczy Zielonej

Cechą charakterystyczną strojów z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej była prostota, zarówno w formie, jak i kolorystyce. Dawniej wszystkie elementy stroju odświętnego wykonywano własnoręcznie, wykorzystując dostępne w tym terenie surowce – len i wełnę. Z nich przygotowywano tkaniny na koszule, spodnie, sukmany, spódnice i fartuchy.

Strój kołbielski

Strój, który nazywamy kołbielskim, należy do strojów typu mazowieckiego, ten z kolei obejmował regiony: Puszcza Zielona i Puszcza Biała (strój kurpiowski), Urzecze Nadwiślańskie (tzw. strój wilanowski), a także: łowicki, sannicki, opoczyński, sieradzki.

Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza

Ubiór ten noszony był na Mazowszu, na Nizinie Środkowo-Mazowieckiej w północnej części Doliny Środkowej Wisły, na terenach zalewowych i obszarach nieco wyżej położonych, które ciągnęły się wzdłuż Wisły na prawym i lewym jej brzegu.

Zbiór tkanin w Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Radomskiej posiada liczny zbiór obiektów ruchomych. Pośród kilkunastu tysięcy eksponatów tkanina stanowi ok. 1,5 tys. zbiór. Zasób obejmuje głównie okryciowe tkaniny ludowe, ubiór oraz tekstylia sakralne i inne.

4 z 4