Rzemiosło i rękodzieło

Bednarstwo w świetle zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Geneza bednarstwa nie została do końca wyjaśniona. Uważa się, że kolebką tego rzemiosła były tereny Europy środkowej położone na północ od Alp, gdzie rosły lasy świerkowe, a właśnie drewna świerkowego oraz sosnowego, a także dębowego najczęściej używano w bednarstwie.

Kowalstwo na Mazowszu

Kowale od zarania dziejów cieszyli się wysokim statusem. Z jednej strony wzbudzali pewnego rodzaju lęk, z drugiej poważano ich i szanowano ich pracę. Znajomość sztuki kowalskiej była wysoko ceniona, a w kręgach rycerskich szczycono się umiejętnością wykuwania podków i mieczy.

Kowalskie krzyże żelazne na Kurpiach

Jeszcze dzisiaj, jeśli będziemy czujni, przemierzając krajowe lub poboczne kurpiowskie i pobliskie podlaskie drogi możemy dostrzec żelazne krzyże jako zwieńczenia krzyży drewnianych, kapliczek czy kościołów.

Matka Boska Skępska

Skępe leży poza granicami województwa mazowieckiego, jednak przechowywana od końca XV wieku w klasztorze OO. Bernardynów figura Matki Boskiej nazywana Królową Mazowsza i Kujaw otaczana jest od wieków kultem na „zwartym terenie położonym po obu stronach Wisły na odcinku Wyszogród-Toruń”.

Ozdoby choinkowe na Mazowszu

Choinka, bez której dziś trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia, do Polski dotarła stosunkowo późno, przy czym Mazowsze było jednym z ostatnich regionów w których się upowszechniła. Pierwsze dekorowane drzewka iglaste zaczęły pojawiać się na przełomie XVIII i XIX w.

Mazowieckie pisanki

Jajo, które w tradycji chrześcijańskiej stanowi nieodłączny element świąt wielkanocnych, już od czasów starożytnych było obecne w mitologiach i obrzędach charakterystycznych dla wielu kultur na całym świecie, jako symbol życia, płodności i odrodzenia.

Kurpiowska rzeźba ludowa w drewnie

W krajobraz Kurpiowskiej Puszczy Zielonej na stałe wpisały się drewniane krzyże i kapliczki z figurami świętych. Występujące na terenie całej Polski kapliczki ze świątkami, na terenie Kurpiowszczyzny zyskały niezwykłą popularność.

Plecionkarstwo na Kurpiach

Plecionkarstwo należy do najstarszych i najpospolitszych dziedzin tradycyjnego rzemiosła na Kurpiach.

Skrzynie wianne z Mazowsza

Dzisiaj dawne skrzynie wianne spotkać można chyba tylko w spichlerzach, stodołach, może na strychach, albo na aukcjach Allegro, gdzie pojawiają się regularnie z różnych zakątków Polski, także z Mazowsza, wyławiane z tych strychów, spichlerzy, pomieszczeń gospodarczych. Kiedyś pełniące we wnętrzach funkcję reprezentacyjną, później straciły na znaczeniu w wyniku zmiany obyczajów i mody.

Zabawy i zabawki

Dziś zabawy zostały wyparte przez inne sposoby spędzania czasu, głównie dzięki urządzeniom multimedialnym. Niegdyś wolny czas był okazją do wspólnych zabaw, spotkań oraz gier, w których uczestniczyli nie tylko najmłodsi, ale i dorośli. Zabawy sprzyjały integracji i lepszemu poznaniu się.

1 - 10 z 16