Muzyka i taniec

Kurpiowscy muzykanci

W zapiskach wielu podróżników przemierzających Kurpiowską Puszczę Zieloną możemy przeczytać o roznoszących się nad polami i domostwami dźwiękach muzyki.

Zjawisko ewolucji kapel wiejskich w regionie radomskim w latach 1945 – 1989

Okres po II wojnie światowej do 1989 r., czyli do końca Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to czas gwałtownych przeobrażeń o charakterze społeczno-demograficznym, ekonomicznym, kulturalnym i oświatowym.

2 z 2