Inne

Sąd bartniczy i prawo obelne w Puszczy Radomskiej

Podstawowym systemem prawnym, na podstawie którego od średniowiecza funkcjonowały miasta i wsie w Polsce było prawo magdeburskie. Nie wszystkie jednak miejscowości posiadały związane z jego nadaniem przywileje lokacyjne i wiele z nich zachowało swoje pierwotne zwyczaje wywodzące się po części z okresu wczesnopiastowskiego. W takich okolicznościach powstało specyficzne prawo bartników zwane obelnym.

Gwara kurpiowska – podstawowe informacje

Gwara kurpiowska to mowa mieszkańców Kurpi, regionu położonego w północno-wschodniej Polsce, na styku województwa mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Dzisiaj już rzadko używana, najczęściej przez osoby starsze.

Imprezy folklorystyczne i święta na Kurpiach

Kalendarz wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie regionu kurpiowskiego obfituje w przeglądy i konkursy folklorystyczne, pokazy i warsztaty etnograficzne oraz uroczyste obchody świąt kościelnych. Wszystkie z nich wpisują się w doroczny i rodzinny rok obrzędowy.

Edukacja regionalna w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przywiązuje dużą wagę do edukacji regionalnej, kształtującej więzi emocjonalne z małą ojczyzną. Lekcje muzealne, warsztaty, imprezy plenerowe, koncerty, rekonstrukcje wydarzeń historycznych przyczyniają się do wzrostu zainteresowania własną przeszłością, tradycjami, dziedzictwem kultury.

4 z 4