Historia

O Mazowszu…

Mazowsze z dzisiejszą stolicą Polski, Warszawą, to jedna z najstarszych prowincji historycznych Polski. Pierwszy zapis o Mazowszanach pochodzi z XI wieku. Jedna z hipotez wywodzi nazwę od słowa maz, które w językach słowiańskich oznaczało smołę, dziegć, błoto.

Kurpie - wizytówka regionu

Kurpie to nazwa grupy ludności zamieszkującej w północno-wschodniej Polsce, na terenie Mazowsza. Kurpie zamieszkują Puszczę Zieloną na północ od Narwi (pierwsi mieszkańcy osiedlili się tu w XVI wieku) oraz Puszczę Białą w widłach Bugu i Narwi (początek osadnictwa w tym terenie sięga XII wieku).

2 z 2