Gospodarka

Obraz gospodarki rolnej w Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum wsi, tradycyjnie określane jako skansenowskie muzeum architektury ludowej (na wolnym powietrzu), nie może ograniczać się do statycznej ekspozycji w plenerze. Powinno to być „muzeum życia wsi”, jak chciał przed półtora wiekiem twórca idei, szwedzki etnograf Artur Hazelius, i jak dziś jest najciekawiej, najatrakcyjniej i edukacyjnie najlepiej.

Bartnictwo i pszczelarstwo na Kurpiach

Ludwik Krzywicki, znakomity badacz Kurpiów podkreślał, że nazwa „Kurp” powiązana jest zawsze z lasami. Początek różnym osadom na Kurpiach dały nadania książęce i królewskie, największą rolę odegrało bartnictwo. Nazwy wielu miejscowości wskazują na związek ze stanowiskiem bartnym.

O barciach i miodzie w Radomskiem

Rdzenne tereny dzisiejszego Radomskiego to potężne lasy Puszczy Radomskiej, królewszczyzny należącej do kasztelanii radomskiej. To między innymi z tych terenów w epoce Polski piastowskiej Europa zachodnia zaopatrywana była w miód i wosk, wyjątkowo cenione produkty.

Rybołówstwo na Kurpiach

Rybołówstwo czyli pozyskiwanie ryb i innych organizmów środowiska wodnego należy, obok myślistwa i zbieractwa, do najstarszych zajęć człowieka. Zajmowało również istotne miejsce w gospodarce Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Kolekcja autarkicznej techniki rolniczej w Muzeum Wsi Radomskiej – jedyna tematyczna w polskim muzealnictwie

Samowystarczalność wiejskich gospodarstw w zakresie wyposażenia w narzędzia, maszyny i pojazdy rolnicze stała się w minionym półwieczu w Polsce zjawiskiem powszechnym. Wiejska wynalazczość zauroczyła już tak znacznych badaczy, jak Tadeusz Seweryn, Roman Reinfuss, Franciszek Kotula, Edward Pietraszek, podziwiali ją i dostrzegali konieczność udokumentowania.

Rolnictwo na Kurpiach

Bory nad środkową Narwią, różnie zwane, w zależności od bliskości ośrodka miejskiego, a następnie ujęte w jedną nazwę Puszcza Zielona, były terenem wykorzystywanym od początków XV w. (lub już w XIV w.) jako źródło eksploatacji dóbr leśnych.

6 z 6